Startup in Employment – kreativitással a munkanélküliség ellen

Tíz országból érkeznek fiatalok december 1-10 között Sepsiszentgyörgyre a StartUp Kovászna Egyesület által lebonyolított, az Erasmus+ Youth Exchange által támogatott ifjúsági csereprogramon keresztül. A csereprogramnak a StartUp Hub – vállalkozásfejlesztési, felnőttoktatási és szakképző központ ad otthont. A projekt a Startup in Employment nevet viseli és általános célja, hogy ráirányítsa a 13-30 éves korosztály figyelmét, hogy milyen sok lehetőség áll a rendelkezésükre önmaguk fejlesztése, ismeretek elsajátítása terén, valamint rámutasson arra milyen kiemelt szerepet játszik ez a korosztály a világ alakításában megváltoztatásában illetve. 

Amint arra Béres Norbert projektfelelős rámutatott a projekt céljai között szerepel az is, hogy a résztvevők készségei fejlesztése által minél alkalmasabbá tegye őket a munkaerő-piaci érvényesülésre a származási országaikban. A romániai mellett görögországi, törökországi, portugáliai, olasz, magyarországi, ciprusi, máltai, észtországi, bulgáriai és szlovákiai partnerekkel megvalósuló (program meghatározó módon hozzájárul, hogy a résztvevő fiatalokban kibontakozzon az önkéntes szellem, illetve nagyban segíti őket az egyenlőség elfogadásában. Továbbá segít megérteni a képzelet és a kreativitás helyét üzleti és társadalmi életünkben. 

A fiataloknak, noha képességeik adottak, segítségre van szükségük a kibontakozáshoz, rá kell vezetni őket, hogy olyan területeken kísérletezve, mint például mesemondás, black-out költészet, improvizációs színház, filmkészítés, szerepjátékok, csoportos feladatmegoldások is hasznos tapasztalatokat szerezhetnek, más országból, kulturális és társadalmi közegből származó emberekkel tapasztalati, élményalapú tanulási folyamatokban részt véve. A Startup in Employment projekt ebbe a világba vezeti be a résztvevőket, akik hazatérve érdemben hasznosítani tudják az így szerzett tudást mind a saját érvényesülésük, mind a közösségeik helyzetének javítására – fogalmazott a projektmenedzser.

Amint azt a program neve is sugallja, a hosszabb távú cél, hogy a munkaerő-piaci érvényesülését javítsák a fiataloknak, és ezáltal hozzájáruljanak a munkanélküliség visszaszorításához ezen generáció esetében. A munkanélküliség elleni küzdelem érdekében a projekt lebonyolítói kiemelten fontosnak tartják a fiatalok kulcskompetenciáinak a fejlesztését, amely magába foglalja a tudás mellett, az attitűdök megismerését, valamint a készségeket,képességeket erősítését is. Emellett a kreativitás és a vállalkozói készségek fejlesztése is fontos szerepet játszik, hiszen az önállóság erősítése, az egyéni boldogulás – akár vállalkozás létrehozása és működtetése révén – is egyike a program által követett céloknak.

A projekt elsősorban olyan fiataloknak kíván segítséget nyújtani, akik valamely okból hátrányos helyzetből indulnak (etnikai, vagy más kisebbségek tagjai, nehéz anyagi körülmények között élnek, perifériára szorult közösségek tagjai, bevándorlók), ezért az érvényesülési, tudásszerzési lehetőségeik jóval korlátozottabbak, képességeik kibontakozásához nem kapnak megfelelő támogatást, pozitív visszajelzéseket. Esetükben kiemelten fontos, hogy a program által lehetőségük nyíljon az önismeret elmélyítésére, az erősségeik, gyengeségeik azonosítására, a képességeik fejlesztési lehetőségeinek megismerésére, hogy részletesebb képet kapjanak az üzleti életről, valamint a társadalomról, illetve a csoportos foglalkozások révén növeljék a munkaerő-piaci érvényesülési esélyeiket. 

A Startup in Employment hiánypótló is egyben, hiszen a résztvevő országokban a közoktatásban nagyjából általános alkalmazott módszerekre kínál egy sajátos és hatékony alternatívát. A formális oktatás továbbra is az elméleti tudás átadására fókuszál, a gyakorlati háttérbe szorul, kötelezőnek beállított viselkedési, viszonyulási sablonokra épül, illetve az információtömeg elsajátításával gátat szab a kreativitás kibontakozásának. Ezek egyik hozadéka, hogy az oktatásból kikerülő fiatalok számára nehézséget okoz, hogy a munkaerőpiacon érvényesüljenek, vagy saját megélhetési, karrier-elképzeléseiket megvalósítsák. A projekt révén pont ezen finom képességek – kreativitás, viselkedési minták, elképzelések sajátos értelmezése és gyakorlatba ültetése – fejlesztésére nyílik lehetőségük a résztvevőknek, könnyed, játékos tanulással. A többlépcsős nonformális képzés sajátos jellegét mutatja, hogy a projekt során az elsajátított tudás egy mesében ölt testet, illetve „mesekönyv” összegzi a programot. 

A projekt ugyanakkor a közép és hosszú távú lehetőségekre is fókuszál, így a munkanélküliség visszaszorítását célzó stratégiák, helyzetelemzések, a különböző résztvevő országok pozitív és negatív példáinak megismerése és értékelése is szerepel a feldolgozandó témakörök között.Október 11 és 13 között Sepsiszentgyörgyön zajlott a projekt előlátogatási találkozója, partnereinek egyeztetése. „A találkozó során arra is fény derült, hogy hatalmas különbségek vannak a különböző országok között, Görögország esetében például 55 százalék körüli a munkanélküliségi arány a fiatalok körében, de más mediterrán államok helyzete sem sokkal jobb. Ennek a helyzetnek az egyik következménye, hogy a fiatalok külföldön próbálnak érvényesülni. Az Erasmus+ Youth Exchange programjai nagy segítséget jelentenek, hiszen növelik az esélyét, hogy a résztvevő fiatalok az így szerzett tudással az otthon boldogulás mellett döntsenek, illetve a tapasztalatukkal a korosztályához tartozókat is segítsék” – értékelte az egyeztetést Pablo Andrés Pandolfi, a partner görögországi HYP Learning részéről.

StartUp HUB sajtóiroda